Faraon
Faraon
Home > Faraon > O modulu > Priprema predmera
Priprema predmera
Tehnički podsistem

Ovaj modul se bitno razlikuje od ostalih modula paketa Faraon. Ovo je baza podataka koja služi za uspostavljanje standarda prilikom pisanja opisa pozicija. Najveća potreba za ovim modulom se javlja kod investitora. Korišćenje ovog modula kao dogovornog ili ugovornog standarda bitno se poboljšava kvalitet opisa pozicija. Samim tim izbegavaju se problemi prilikom izgradnje, odnosno pripreme ponuda od strane izvođača. Ukoliko se od strane investitora ovakva baza proglasi za standard direktna posledica će biti bitno smanjena ili u potpunosti izbegnuta pojava naknadnih radova

Ovaj modul se može koristiti i u projektantskim biroima kao baza koja će biti od koristi da se prilikom izrade opisa pozicija obuhvati sve što tehnologija zahteva. Baza je tabelarnog tipa i izbor opisa je izuzetno jednostavan a sastoji se od izbora ponuđenih delova opisa. Izabrani opis se direktno dopunjava dopunskim informacijama koje se mogu definisati kao:
- Potrebni podaci,
- Način merenja,
- Definicije,
- Pozicija obuhvata, i
- Dopunske informacije.

Osnovne mogućnosti:

  • Modul može biti direktno naznačen u ugovoru. Sam modul je napravljen tako da u sebi sadrži Opšte odredbe kojima se opisuje način korišćenja baze a sama baza opisa obuhvata sve ono što se može pojaviti kao opis pozicije na terenu.
Modul će biti povezan sa:

  • modulom Predugovaranje
Pogledajte

Priprema predmera

<velika slika>
 
Posao - RZTR

Tražim posao
Vesti
Datum: 9.2.2007.
(SRB) Povecana potraznja "Sloginih" gradjevinskih blokova

naltrexone buy uk

buy naltrexone

tadalafil generico costo

cialis generico ...
Procitaj vest...

Procitaj ostale vesti...
Tenderi
Datum: 16.2.2007.
Radovi - potražnja

melatonin and weed before bed<


Procitaj ostale tendere...

YU Build - Arhitektura i gradevinarstvo u Srbiji i Crnoj Gori

Br. Posetilaca:
free counter
Obnovljeno: 17.5.2007..

Copyright @ 2004-5.Faraon Inc
Design & Programming-Miroslav Rašić