Faraon
Faraon
Home > Faraon > Plan razvoja
Plan razvoja
Koji su generalni pravci razvoja softverskog paketa FARAON?

 Strateški prikaz

 • Izrada modula za obračun Indirektnih troškova
 • Povezivanje sa crtačkim softverima (ACAD, ArhiCAD, Nemetcheck...)
 • Izrada modula za Istorijske podatke i upravljanje celim sistemom (Faraon manager)
 • Razvoj modula poslovnog Informacionih Sistema namenjenih građevincima (modul Robno knjigovodstvo, modul Osnovna sredstva, modul Lični dohodci....) Svi ovi moduli će biti povezani sa već postojećim modulima.
 • Dodavanje mašinskih normi u postojeću bazu Građevinskih normi
 • Izrada modula za Finansijsko praćenje gradilišta
 • Opsežan razvoj web site-a, i razvoj raznih komunikacija sa njim - ovde spada i razvoj baze materijala koja će biti povezana sa modulom Predugovaranje
 • Izrada modula za Izvođenje
 • Izrada modula za Evidenciju građevinske knjige (preko ibook-a) i razvoj bežičnih komunikacija
 • Povezivanje MS Word-a ili MS Excel i štampanih izveštaja
 • Izrada modula Fakturisanje
 • Izrada modula Materijalno plaćenje i radni nalozi
 • Prelazak na SQL bazu podataka
Plan razvoja

<velika slika>
Novine u Faraonu
Datum: 19/11/2004.
NOVO!.
Izašla je nova verzija modula Predugovaranje (3.06.03).  Unapredjenje je moguće za registrovane korisnike (Download sekcija).  
Vesti
select VTId, VTTitle, VTFlag,VTDate, VTBody from tblVT where VTFlag=0 order by VTDate DescDatum: 9.2.2007.
(SRB) Povecana potraznja "Sloginih" gradjevinskih blokova

naltrexone buy uk

buy naltrexone

tadalafil generico costo

cialis generico ...
Procitaj vest...
Tenderi
Datum: 2/16/2007
Radovi - potražnja

melatonin and weed before bed<


Procitaj ostale tendere... *****

YU Build - Arhitektura i gradevinarstvo u Srbiji i Crnoj Gori

Br. Posetilaca:
Obnovljeno: 17.5.2007..

Copyright @ 2004-5.Faraon Inc
Design & Programming-Miroslav Rašić